R- जिला योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों अंत्येष्ठी स्थलों के निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक प्रगति(वित्तीय वर्ष- 2020-21 & 2021-2022)
क्र० स० मंडल/जनपद का नाम ब्लॉक पंचायत ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान का नाम ग्राम प्रधान का मोबाइल नं०
1 2 3 4 5 6
1 JHANSI BABINA KICHALWARA BUJURG SAKHI DEVI 9936096350
2 JHANSI BADAGAON GHUGHUWA Rajkumar Kushwaha 9696306510
3 JHANSI BAMAUR SUTTA ASHISH KUMAR 9198236617
4 JHANSI BANGRA JAWAN MALTI 9793949163
5 JHANSI BANGRA LUHAR GAON RANIPUR RADHA 8318916204
6 JHANSI CHIRGAON UJAYAN RAGHVENDRA 8160121865
7 JHANSI GURSARAI BAGRAUNI SADHNA TIWARI 8840209537
8 JHANSI MAURANIPUR RONI shashi prabha 8887787550