R- जिला योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों अंत्येष्ठी स्थलों के निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक प्रगति(वित्तीय वर्ष- 2020-21 & 2021-2022)
क्र० स० मंडल/जनपद का नाम ब्लॉक पंचायत ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान का नाम ग्राम प्रधान का मोबाइल नं०
1 2 3 4 5 6
1 KANPUR NAGAR BHITARGAON BIRSINGHPUR VISWADEEP 9369739663
2 KANPUR NAGAR BILHAUR GILAWAT AMINABAD विशम्भर 8858506305
3 KANPUR NAGAR BILHAUR MOHIUDDINPUR राज कुमार 9794477678
4 KANPUR NAGAR CHAUBEYPUR RAJARAMPUR RAM SEWAK 9695854685
5 KANPUR NAGAR CHAUBEYPUR TARI PATHAKPUR SHIV DAS 9598568548
6 KANPUR NAGAR GHATAMPUR MEHAR ALIPUR SUMIT YADAV 7080141709
7 KANPUR NAGAR KAKWAN RAHIMPUR BISHDHAN HRI PRASAD 9794889438
8 KANPUR NAGAR PATARA NANDNA Shipra tripathi 8400002084
9 KANPUR NAGAR VIDHUNU KATHARA ARVIND KUSHWAHA 9935870617
10 KANPUR NAGAR VIDHUNU SENPURAB PARA RAM NARESH SINGH 9792836863