R- जिला योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों अंत्येष्ठी स्थलों के निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक प्रगति(वित्तीय वर्ष- 2020-21 & 2021-2022)
क्र० स० मंडल/जनपद का नाम ब्लॉक पंचायत ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान का नाम ग्राम प्रधान का मोबाइल नं०
1 2 3 4 5 6
1 VARANASI BARAGAON BARHI NEWADA ashish 9451139124
2 VARANASI BARAGAON ESHIPUR UMESH RAM 8948764414
3 VARANASI BARAGAON KUSUMURA POONAM 9695764426
4 VARANASI BARAGAON TARASADA SHYAM BAHADUR 6352845672
5 VARANASI CHOLAPUR RAZALA REENA SINGH 9918260267
6 VARANASI HARAHUA CHAKKA MADHUBAN 9936250831
7 VARANASI SEVAPURI ESARVAR RAJESH KUMAR SINGH 9415444275
8 VARANASI SEVAPURI TENDUE CHANDANI DEVI 7398912914