R- जिला योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों अंत्येष्ठी स्थलों के निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक प्रगति(वित्तीय वर्ष- 2020-21 & 2021-2022)
क्र० स० मंडल/जनपद का नाम ब्लॉक पंचायत ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान का नाम ग्राम प्रधान का मोबाइल नं०
1 2 3 4 5 6
1 AURAIYA ACHCHALDA SALEMPUR VIRENDRA KUMAR 8859601216
2 AURAIYA AJITMAL BHUREYPUR KALAN pradip kumar 6395719793
3 AURAIYA AJITMAL SANPHER ashutush kumar 9501107988
4 AURAIYA AURAIYA KEONTRA meena devi 9760248312
5 AURAIYA AURAIYA WAMURIPUR sanju 7767047437
6 AURAIYA BHAGYANAGAR LAKHANAPUR ALPNA 9720361830
7 AURAIYA BIDHUNA ASJANA ume devi 9410486836
8 AURAIYA SAHAR MADHAWAPUR RAM NARESH 9675554759